ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 และเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 และ 2 มารายงานตัว

22 ตุลาคม 2563